Project Description

18 กลโกงมิจฉาชีพ ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์

========================
หากประชาชนตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์อนไลน์
สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์
(เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ติดต่อได้ที่ไลน์

# PCT Police
# มิจฉาชีพออนไลน์
# แก๊งคอลเซ็นเตอร์
# สำนักงานตำรวจแห่งชาติ